Jak używać zniesień Fibonacciego?

Zniesień Fibonacciego używają tacy traderzy, jak Robert Miner, Bryce Gilmore czy chociażby Scott Carney. W ostatnich latach grupa zwolenników tego narzędzia wyraźnie wzrosła. Obecnie jest ono tym podstawowym, które stosuje się w analizie technicznej na rynku Forex. Wykorzystywane w odpowiedni sposób jest źródłem informacji na temat zachowania ceny. Doskonale sprawdza się również przy analizie czasu poprzez wyznaczanie prawdopodobnych punktów zwrotnych.

Matematyczna zależność na rynku inwestycyjnym

Inwestycje są ściśle związane z takimi naukami, jak ekonomia i matematyka. Analityczny umysł oraz wiedza z zakresy nauk ścisłych bardzo pomaga w zrozumieniu zagadnień i mechanizmów, jakie są tymi kluczowymi w handlu walutami.

Zniesienia Fibonacciego to metoda, która opiera się na sekwencji liczb, której autorem jest włoski matematyk Leonardo Pisano. Liczby te są w nawzajem od siebie zależne, każda kolejna jest sumą dwóch poprzednich, czyli: 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… Wynikiem działania 1+1 jest 2, a po dodaniu do niej 3 otrzymujemy wynik 5, itd.

Obecność tej matematycznej zależności na rynkach finansowych zawdzięczamy amerykańskiemu inżynierowi R. Eliott’onowi. Stworzył on bowiem teorię, zgodnie z którą wahania kursu pary walut ulegają zmianom zgodnie z cyklami, które opierają się na ciągu liczb Fibonacciego.

Liczby Fibonacciego i wskaźniki, jakie od nich pochodzą, opisują w bardzo wielu przypadkach przyrodę. U niektórych roślin wraz z ich rozwojem pojawia się coraz więcej rozgałęzień, które dzielą się na kolejne. Liczba Fibonacciego wyraża ilość nowych gałązek, jakie powstają na kolejnych poziomach. Jak taką zależność wykorzystać można zatem na rynku Forex? Czy analiza może pomóc na tym obszarze, gdzie nie mamy wpływu na notowania walut?

Metoda poziomów Fibonacciego w wyznaczaniu cen na wykresie

Traderzy najczęściej metodę Fibonacciego wykorzystują do wyznaczania na wykresie cen pary walut, cen minimalnych, maksymalnych, ale też punktów zwrotnych. Dzięki niej możemy otrzymać informację i dane, oczywiście szacunkowe i jedynie z pewnym prawdopodobieństwem, kiedy i na jakim poziomie może dojść do zakończenia trendu oraz jak długa będzie korekta.

Zniesienia można podzielić na 3 grupy:

• zniesienia wewnętrzne – to narzędzie służące do pomiaru głębokości korekty po impulsie, która zaczyna się na początku impulsu, natomiast kończy na jego szczycie lub dołku
• zniesienia zewnętrzne – przy ich pomocy wyznaczamy poziom zasięgu ceny po korekcie. Swój początek mają u szczytu impulsu, a koniec na jego początku lub zaczynają się od dołka i zmierzają ku początkowi
• zniesienia kierunkowe – to projekcje cenowe i wykorzystywane są do pomiaru długości impulsów.

Punkty zwrotne w czasie, a współczynniki Fibonacciego

Metoda ta sprawdza się również podczas badania czasu będącego okresem jednostkowym, który wyliczamy pomiędzy kolejno występującymi ekstremami. Jedna jednostka to np. świeca dzienna. Dane historyczne, jakie posiadamy, pozwalają nam określić, kiedy może nastąpić kolejne ekstremum.

Pomimo, że sam opis metody może wydawać się skomplikowany, w praktyce jej stosowanie jest bardzo proste, co z pewnością przyczyniło się do popularyzacji tego narzędzia. Nie wszyscy brokerzy proponują jednak graczom Forex odpowiednie narzędzia do analizy technicznej, co uniemożliwia im automatycznie wyznaczanie poziomów Fibonacciego.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*