Oscylator stochastyczny – wolny

Oscylator stochastyczny – wolny

Powstał w latach 50., jest dziełem George’a Lane’a, prezesa Investment Educators Inc. Oscylator scholastyczny wykorzystywany jest w handlu praktycznie na wszystkich rynkach finansowych – rynku Forex, towarowym, akcyjnym i rynku długu. Wykorzystuje się go do porównywania aktualnej ceny zamknięcia z cenami zamknięcia z danego okresu czasu. Polecany jest dla każdego inwestora – niezależnie od doświadczenia, wiedzy i strategii gry. Wyróżnia się łatwością korzystania, pozwala odbierać jasne sygnały.

 

Budowa oscylatora scholastycznego

Określa relacje, zachodzące pomiędzy ostatnim kursem zamknięcia do zakresu jego wahań z danego okresu. Wskaźnik obliczamy, korzystając ze wzoru:

%K = 100 * (C – Min) / (Max – Min)

C – cena zamknięcia z bieżącego dnia

Min – cena minimalna z całego okresu

Max – cena maksymalna z całego okresu

 

Konstrukcja oscylatora składa się z dwóch linii. Ważniejsza jest linia %D generująca sygnały wykupienia i wyprzedania. Wartości wskaźnika wahają się od 0 do 100, wśród których wyróżnia się zakresy dla rynku wykupionego i wyprzedanego, jak 80/20 czy też 70/30.

Oscylator Scholastyczny na ryku Forex może występować w trzech wersjach:

  1. szybkiej – polecana jest przy analizach krótkoterminowych
  2. wolnej – sprawdza się przy prognozowaniu długoterminowym
  3. pełnej – oblicza się go w oparciu o 3 elementy, takie jak: liczba okresów, która służy do obliczenia wartości %K, liczby okresów dla wartości linii %D oraz czynnik wygładzający linii %K.

 

Jak skutecznie wykorzystać Wskaźnik Oscylacyjny

Najważniejszą umiejętnością jest dobra i tym samym skuteczna interpretacja wskaźnika. Na kupno należy się zdecydować, kiedy wskaźnik %K przebija od dołu poziom wyprzedania, poziom 20. Najlepszym momentem na sprzedaż jest z kolei sytuacja, kiedy wskaźnik przebija od góry poziom wykupienia, wartość 80. Odpowiednia interpretacja jest możliwa dzięki wyznaczeniu na wykresie obu tych wartości. Niektórzy uważają jednak, że poziomem wykupienia jest wartość 90, a wyprzedania analogicznie 10. Która wersja okazuje się skuteczniejsza?

W pierwszym przypadku sygnałów będziemy otrzymywać więcej, jednak w drugim, pomimo że będzie ich mniej, będą pewniejsze. To, który lepiej wpisuje się strategię inwestycji, zależy tylko od tradera.

Nas zastosowaniem Wskaźnika Oscylacyjnego powinno się szczególnie zastanowić przy rynku Forex przebywającym w szerokim przedziale cenowym, a także w niewielkim trendzie wzrostowym lub spadkowym. Pomaga on znaleźć długo- i krótkoterminowych tendencji.

Stosowanie oscylatorów scholastycznych na rynku Forex będzie generowało jeszcze większe korzyści, kiedy równocześnie korzystać będziemy z innych narzędzi analizy technicznej. W tym przypadku odpowiednio funkcjonują wskaźniki MACD i RSI. Należy jednak pamiętać, że oscylator nie może być głównym czynnikiem wpływającym na podjętą przez nas decyzję. To narzędzie pomocnicze, zachowujemy ostrożność i nie zapominamy, że to tylko liczby, które należy właściwie zinterpretować, wybierając przy tym jedną z kilku metod analizy. Doświadczeni gracze stosują wszystkie jednocześnie, co jednak wymaga zdecydowanie większych umiejętności.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*